Grid View
Available Now
¥75,000

10m2

Tokyu Toyoko Line
Available Now
¥75,000

10m2
Yutenji
Tokyu Toyoko Line
Available Now
¥75,000

10m2
Yutenji
Tokyu Toyoko Line
Available Now
¥68,000

9m2
Yutenji
Tokyu Toyoko Line
Available Now
¥68,000

8m2
Yutenji
Tokyu Toyoko Line
Available From July 29th
¥70,000


Yutenji
Tokyu Toyoko Line
Available Now
¥80,000
Guesthouse Room

Shin-Nakano (Nakano-ku)
Marunouchi Line
Available Now
¥70,000
Guesthouse Room
12m2
Asagaya (Suginamiku)
Chuo Sobu line
Available Now
¥70,000
Guesthouse Room
10m2
Asagaya (Suginami-ku)
Chuo Sobu line
¥70,000

10m2
Oji (Kita-ku)
Toden Arakawa Tram Line
Available From July 14th
¥70,000
Guesthouse Room
11m2
Asagaya (Suginami-ku)
Chuo Sobu line
Available From July 15th
¥70,000
Guesthouse Room
10m2
Asagaya (Suginamiku)
Chuo Sobu line
Available Now
¥60,000
Guesthouse Room
7m2
Osaki (Shinagawa-ku)
Tokyu Oimachi Line
Available From July 25th
¥70,000
Guesthouse Room
14m2
Osaki (Shinagawa-ku)
Tokyu Oimachi Line
Available From July 24th
¥70,000
Guesthouse Room
14m2
Osaki (Shinagawa-ku)
Tokyu Oimachi Line
Available From July 10th
¥80,000
Guesthouse Room
13m2
Asagaya (Suginami-ku)
Chuo Sobu line
Available Now
¥60,000
Guesthouse Room
8m2
Meguro (Meguro-ku)
Tokyu Toyoko Line